VİZYON

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, haber alma özgürlüğünün sağlanması, haberlerin gerçek, doğru, tarafsız bir şekilde verilmesi ve toplumların din, dil, renk ayrımı yapılmadan ele alınması, korunması gereken kesimleri (engelli, çocuk, kadın) korunduğu bir dünya için çaba sarf etmeyi bir yükümlülük ve sorumluluk olarak görür.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, hesap verilebilirliği, adil olmayı, çıkar çevrelerinden ve illegal yapılardan bağımsız hareket etmeyi ilke olarak benimser; hak, adalet, dürüstlük ve özgürlüğü savunur.

Herkes için

Herkes için