Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil gazeteciler yetiştirmek amacıyla sertifikalı “Medya Okulu” açılıyor. Medya Okulu’nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nde (UMED) yeni nesil gazetecilik eğitimlerinin verileceği Medya Okulu’nda alanında uzman Medya’da aktif olarak çalışan deneyimli gazeteciler ve basın danışmaları tarafından Haber Yazım ve Teknikleri, Sosyal Medya Uzmanlığı, Foto Muhabirliği/Haber Fotoğrafı Çekim Teknikleri, Basın Danışmalığı ve İletişim Teknikleri, Web Tasarım/Haber Sitesi Hazırlama, Algı Yönetimi dersleri verilecek.

Ankara’da açılacak olan Medya Okulu’nda ayrıca, öğrencilerin gazetecilik algı gücünü artırmak, güncel olayları yorumlamalarına yardımcı olmak, haber kaynağına ulaşmak ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla Deneyim Paylaşımı da yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere eğitim bitiminde sertifika verilecek.

DEĞİRMENCİ: BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

UMED Kurucu Başkanı Aslan Değirmenci, Ankara’da açılan ‘medya okulu’na başvuruların 23 Kasım’dan bu yana devam ettiğini, yüzlerce başvurunun geldiğini belirtti. Başvuruların 15 Aralık’a kadar uluslararasimedyaenformasyon@gmail.com adresine 1 adet referans belirtmek üzere, CV yollanarak yapıldığını hatırlatan Değirmenci, “Eğitimler bizzat gazeteciler, sosyal medya uzmanları ve basın danışmanları tarafından verilecektir. Sahada işin her türlü zorluğunu sırtlayan arkadaşlarımız deneyim paylaşımlarıyla derslerin daha verimli olmasına katkı sağlayacaklar. Derslere zaman zaman aktivistler katılarak, insan hakları çerçevesinde sunumlar gerçekleştirecekler” dedi.

KALICI PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

“Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak için de çalışmalara imza atacağız” diyen Değirmenci, “Uluslararası Medya Derneği, haber alma özgürlüğünün sağlanması, haberlerin gerçek, doğru, tarafsız bir şekilde verilmesi ve toplumların din, dil, renk ayrımı yapılmadan ele alınması, korunması gereken kesimleri (engelli, çocuk, kadın) korunduğu bir dünya için çaba sarf etmeyi bir yükümlülük ve sorumluluk olarak görür. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, hesap verilebilirliği, adil olmayı, çıkar çevrelerinden ve illegal yapılardan bağımsız hareket etmeyi ilke olarak benimser; hak, adalet, dürüstlük ve özgürlüğü savunur. Bu ilke doğrultusunda genç arkadaşlarımızla kalıcı projelere, kalıcı çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.